تست هوش IQ

پایین تراز ۶۰:

هوش بسیار پایین

بین ۶۰ تا ۹۰:

هوش پایین

بین ۹۰ تا ۱۱۰:

هوش معمولی

بین ۱۱۰ تا ۱۳۰:

هوش بالا

بالاتر از ۱۳۰:

هوش فوق‌العاده

پس از تکمیل ۳۹ تست بر روی گزینه menu و بعد از آن روی send کلیک کنید تا نتیجه آزمایش خود را مشاهده کنید.